Finns behov av tillfälliga laboratoriearbeten så anlita oss. Har många års erfarenhet inom området.  

Masifa har erfarenhet från flera laboratorier.

Utbildningen startade med en ettårig gymnasial laborantutbildning.

Efter utbildningen startade arbetet i klorfabrikens laboratorium där analyser gjordes både för att driva den befintliga verksamheten och provtagning på utsläpp till luft och vatten, för att kunna driva fabriken utifrån miljöperspektiv.

Nästa laboratorium blev inom pappersmasseindustrin. De analyser som gjordes blev för driften, där kontrollades slutproduktens status.

Efter ett antal år började den laborativa banan på ett miljölaboratorium där dricksvatten,- avloppsvatten och diverse andra prover analyserades.

Därefter ökade kemikunskaperna på universitetet under 4-5 år både genom distanskurser och  heltidsstudier. Har införskaffat kunskaper om kemi när det gäller organisk, oorganisk, fysikalisk och biokemi. Andra kemikurser som lästes under studietiden var akvatisk kemi, träkemi, pappersteknik.

Naturämnen där kemi ingick var ytvattenkemi, grundvattenkemi......mm.

Examensarbetet belyste selenets påverkan på kvicksilvrets minskning i våra sjöar och vattendrag. Det gjordes även undersökningar på bottensedimentet i selenbehandlade sjöar för att konstatera om det fanns kvicksilver samt selen i bottensedimentet.

Har även under ett antal år analyserat hydrauloljor, för att konstatera i vilken status oljan befinner sig efter att den används i driften.

Det finns även iformation under fliken "om oss"