Siv Fahlén, har under lång tid varit engagerad i miljöarbeten, både informativt och rent praktiskt. Engagemanget resulterade i en 4-årig utbildning för ett antal år sedan på universitetet där huvudämnena hade miljöanknytning. 

Har även känsla för friskvård, att träna sin kropp innebär att man förebygger sjukdommar och ökar välmåendet. 

Har lång erfarenhet med arbete i laboratoriemiljö som laborant bland annat som teknisk ansvarig......

Vi äger ett litet snickeri i bottenvåningen i vår bostad där vi bygger ihop snickeriprodukter bland annat kompostlådor till maskkompost samt trädgårdskomposter gjorda i trä. Dessutom görs andra finsnickerier.

 

 

Min senaste utbildning som resulterade i en Magisterexamen i Naturgeotrafi vid Umeå Universitet gav mig insyn i hur naturen kämpar för att vi människor och djur ska ha bra förhållanden även om vi håller på att förstöra den. De känns som om alla vi människor har möjlighet att påverka situationen om vi bara tar allt på lite mer allvar.
 
Vår bas ligger i Flärke /Gideå och där finns snickeriet samt bostad under vintermånaderna. Vi har tre vuxna barn som inte längre bor hemma. Ett av barnen har fått egna barn, så vi har 2 barnbarn. 

Filosofie Magister i Naturgeografi

Fick ett miljöintresse redan på 70-talet

Deltagit i flera miljöprojekt under 1990-talet.

 

Har maskkomposterat mitt avfall sedan början på 90-talet, har även källsorterat under samma tid.
 
Handlar ekologiska produkter i den mån det går.